Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG)

De Olster KORENMOLEN is aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). De doelstelling van het AKG is het bevorderen van gezonde voeding, het bevorderen van toeristische belangen en het hergeven aan een aantal molens van hun historische functie en het doen voortleven van het molenaarsambacht, waardoor cultuurhistorische waarden kunnen herleven. Het AKG bestaat momenteel (2008) uit circa 40 aangesloten molens, verspreid over heel Nederland.

Het AKG komt enkele malen per jaar bijeen. Hierbij worden gegevens van producten, samenstelling van melanges, prijzen etc. uitgewisseld om de samenwerking te bevorderen.

Alle aangesloten molens voeren ook het schild (zie afbeelding) dat staat voor kwaliteit; dit embleem wordt ook gevoerd op verpakking en reclamemateriaal. De molenaars moeten aan verschillende eisen voldoen om voor het schild in aanmerking te (blijven) komen. Zo wordt de molenaar geballoteerd wat betreft het maalproces. Hij moet kennis hebben van de maalstenen en van het graan. Hij moet om kunnen gaan met de molen en de molen moet onder andere voldoen aan de eisen van de hygiënecode (HACCP).

Aldus kan men worden geballoteerd tot leerlingmolenaar, gezelmolenaar of meestermolenaar (na 10 jaar).

De eisen zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het AKG welke bovenstaande eisen inhouden.  In elke molenwinkel zijn een aantal standaardproducten van min of meer hetzelfde recept te koop, waaronder pannenkoekenmeel, broodmixen (licht en donker) voor de broodbakmachine en kruidkoekmix.

Alle actuele informatie en recente ontwikkelingen over producten, voedselveiligheid, seizoensrecepten etc. zijn te vinden op de nieuwe website van het AKG (www.molenaarsgilde.nl).