De Molen

De Olster Korenmolen wordt geheel beheerd en gedraaid door vrijwilligers.
Alle inkomsten uit de winkel, vrije giften, bezoeken etc. worden gebruikt voor instandhouding van de molen.
De Stichting heeft de molen gekocht in december 1993 nadat deze door de oude eigenaar rond 1990 was stilgezet. De molen verkeerde toen in een deplorabele staat door een jarenlange achterstand in onderhoud.
De molen droeg toen de naam Bökkers Mölle naar de familie die de molen in 1938 aankocht en exploiteerde. Deze naam heeft de molen gehouden tot 1 april 2018.
De reden van deze verandering is gelegen in het feit dat de familie Bökkers de naam nog altijd claimt en er dus allerwege verwarring is ontstaan om welke organisatie het nu gaat.
De stichting , die naast de eigen molenwinkel, ook daarbuiten haar producten verkoopt kan dit nu onder
haar eigen duidelijke naam doen.