De molenaars

Een windmolen zonder molenaars kan niet draaien.
Als een molen draait, dan ziet dat er natuurlijk heel gemakkelijk uit. Maar niets is minder waar.
Een molenaar moet heel veel verschillende dingen kennen en weten voordat hij/zij een molen mag bedienen.

Allereerst moet de molenaar veel kennis van de ‘machine’ weten die hij bedient. Een molen is nu eenmaal een ingewikkeld apparaat.
Daarnaast moet hij veel van het weer weten want daar is de molen afhankelijk van.
Hoe werk je veilig met de molen bij de vele verschillende weers-en windomstandigheden.
Ook veiligheid voor zichzelf en bezoekers die de molen bezoeken zijn zijn verantwoordelijkheid.
Een opleiding tot molenaar duurt daarom ongeveer 2 jaar, waarbij hij/zij op meerdere verschillende molens moet hebben gewerkt. Dat daarnaast ook nog een hoop theoretische zaken geleerd moeten worden spreekt vanzelf.
Aan het eind van deze studieperiode gaat de kandidaat molenaar voor een proefexamen en bij goed gevolg gaat hij/zij op voor het landelijk examen. Jaarlijks in mei ontvangen alle geslaagden hun CERTIFICAAT van De Hollandse Molen.
Als hij/zij graan maalt, wil malen voor consumptie, zal er ook een goede kennis van de verschillende graansoorten nodig zijn. Hiervoor bestaan speciale eisen.
Kijk ook eens bij AKG.