Donateurs

Het in stand houden van een monument, dat deze molen is, kost veel geld.
Vele materialen in en aan de molen zijn ouder dan de gemiddelde Nederlander.
Altijd is er wel een deel van de molen dat aandacht en onderhoud verdient.

Omdat de Olster Korenmolen een rijksmonument is wordt een klein deel van de kosten vergoed via de SIM-regeling van de rijksoverheid.
Daarnaast hecht de gemeente Olst-Wijhe veel waarde aan molens welke
een fraai deel vormen van het aanzien van de gemeente.
Hiervoor verstrekt de gemeente eveneens een ruimhartige subsidie.
Ondanks dat is er een flink restant waar de stichting zelf voor moet zorgen.

Dit doen wij door het werven van donateurs voor een jaarlijkse bijdrage.
Daarnaast worden er tijdens de molendagen vele activiteiten opgezet om geld in te zamelen.

Wij roepen u op om d.m.v. onderstaand formulier donateur van deze prachtige molen te worden,
zodat ook onze kinderen van dit beeldbepalende bouwwerk kunnen genieten.

Ik geef mij op als donateur van de Stichting de OLSTER KORENMOLEN voor een bedrag van
Euro 12,50 per jaar.

NAAM: ……………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………….
POSTCODE: ………………………………………………..
WOONPLAATS:……………………………………………
TELEFOONNUMMER: ………………………………..
Mijn rekeningnummer: ………………………………..
DATUM:………………………………………………………
HANDTEKENING:……………………………………….

Kopieer de cursieve/groene tekst in een mailbericht.
Vul uw gegevens in, en stuur dit naar:

info@olsterkorenmolen.nl

De stichting zal de gegevens van donateurs beheren conform de regels van de AVG.
Op geen enkele wijze zal naar derden inzicht worden gegeven in het bestand van onze donateurs. !