Geschiedenis van de molen

Sinds september 1996 staat de ruim twee eeuwen oude Olster Korenmolen er weer prachtig bij. Dit is te danken aan een ingrijpende en geslaagde restauratie die net op tijd kwam. Het oude bouwwerk dreigde na jaren van stilstand te vervallen tot een ruïne. Slopen van de molen betekende dat Olst weer één van zijn schaarse, en in dit geval meest beeldbepalende, monumenten zou verliezen. Molenliefhebbers uit Olst en omgeving zagen het verval met lede ogen aan. Zij verenigden zich daarom in een Stichting met als doel de, huidige, uit 1896 stammende korenmolen van de ondergang te redden door deze aan te kopen en te restaureren.
Na veel inspanningen en dankzij de medewerking van vele instanties,de gemeente Olst, sponsors en vooral de Olster bevolking kon de molen weer draai-en maalvaardig gemaakt worden.
Een draaiende molen is een levend mechanisme en een van de mooiste voorbeelden van een “industrieel” monument.
De ”Olster Korenmolen” voldoet helemaal aan dat beeld. Het wiekenkruis wentelt weer rond en de molenstenen doen hun werk. Er wordt weer graan tot meel vermalen in de Olster Korenmolen.