Kennis van molens = Molinogie

Omdat jij blijkbaar interesse hebt in molens zullen we in grote lijnen het ontstaan en gebruik van molens in de wereld en het bijzonder in Nederland vertellen.
De meeste mensen kennen wel een foto uit Griekenland of Spanje waarop zo`n witte stenen molen met 4 of 6 wieken staat met kleine witte zeiltjes. Deze molens bestonden al heel lang, al ver voordat in ons land molens werden gebouwd. Vermoedelijk is deze techniek in de tijd van de Kruisvaarders naar ons land gebracht.
Dit type molen met de rechte stenen romp heet Torenmolen, hiervan staan er nog 4 in ons land. Zij behoren dan ook tot de aller- oudsten onder de molens.

Welke soorten molens zijn er?
In de eerste plaats zijn er windmolens: wiekendragers aangedreven door de wind. Daarnaast kennen we watermolens, met een waterrad of turbine dat door het stromende water van een beek gaat draaien. Deze twee soorten molens kunnen we verder onderscheiden naar het werk dat ze doen. Korenmolens vormen de grootste groep molens, wind- en watermolens, waar graan tot meel wordt gemalen. Een andere belangrijke groep vormen de poldermolens, die gebruikt worden voor de waterbeheersing. En dan zijn er nog houtzaagmolens, oliemolens, pelmolens en (heel bijzonder) papiermolens. Ooit waren er wel 70 soorten producties waarbij de molen het zware werk deed, wat daarvoor vaak met de hand werd gedaan.
Hoeveel molens telt Nederland?

Om precies te zijn: 1.048 windmolens en 108 watermolens.
Worden ook de kleinere windmolens (tjaskers en weidemolens) en Amerikaanse windmotoren meegerekend dan zijn het er ruim 1200.
Zuid-Holland is de grootste molenprovincie (220 windmolens), Utrecht de kleinste (33 exemplaren).
De meeste door water aangedreven molens vinden we uiteraard in onze meest geaccidenteerde provincie: Limburg(56).
Zo’n honderd jaar geleden waren er nog 10.000 molens volop in bedrijf.
Ze maalden graan, zaagden hout, sloegen olie uit zaden en maakten papier.
Poldermolens hielden het waterpeil in ons lage land onder controle.
Vele duizenden molens hebben de vooruitgang niet overleefd.
Doordat ze niet meer economisch konden ingezet, raakten ze in verval en werden uiteindelijk gesloopt.
Het aantal wind- en watermolens dat ons land nu nog telt, is het minimum om Nederland een molenland te kunnen noemen.
Voor de meest uitgebreide moleninformatie kijk op www.molens.nl